อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ ‘เมืองคอน’ มีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยง ถึง 30 เม.ย 63

3497
views
อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิด-19 ถึง 30 เมษายน 2563 ขอให้ประชาชนอดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ ขณะที่ตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 9

วันนี้(22 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2563 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบเงินจำนวน 22,000 บาทเศษ จากนายบุญทวี ริเริ่มสุนทร ผู้บริหาร SCG HOME บุญถาวร นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อสินค้า 100 บาท ร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อต่อสู้โควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่

อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด-19 ในภาพรวมในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 และระดับจังหวัด ซึ่งในส่วนสถานการณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้าน 5 ราย รักษาในโรงพยาบาล 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 และที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิด-19 ทุกประเภทที่ได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยแจ้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงห้างเทสโก้โลตัส สาขานครศรีธรรมราช ต้องปิดถึง 30 เมษายน 2563 ยกเว้นในส่วนที่เป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สถาบันการเงิน ธนาคาร และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร

ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือเกี่ยวกับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Quarantine จนครบ 14 วันด้วย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวที่ Local Quarantine ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วจะมีหนังสือรับรองออกให้ อีกทั้งขอให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ส่งรายชื่อผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้สาธารณสุขจังหวัดด้วย เพื่อจะได้ติดตามการกักตัวเองอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนอย่าได้ประมาทแม้ว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาหลายวันแล้ว ขอให้ใส่หน้ากากตลอดแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ตาม ยกเว้นกรณีอยู่คนเดียว แม้ว่าผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่เชื้อโรคยังอยู่ โดยเฉพาะตลาดนัดต่าง ๆ ขอให้วางแผงจำหน่ายสินค้าเว้นระยะห่างให้เหมาะสม ไม่จัดโปรโมชั่นสินค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าเบียดเสียดกัน ทุกคนต้องใส่หน้ากาก 100 % เจ้าของตลาด/ผู้รับผิดชอบต้องมีมาตรการในการดูแล มีจุดบริการล้างมือบริเวณทางเข้าทุกจุด

เช่นเดียวกับสนามนกกรงหัวจุก ได้รับการร้องเรียนว่าเริ่มมีการรวมกลุ่มกัน จึงได้ให้ตำรวจไปพิจารณาดำเนินการ ขอให้พี่น้องประชาชนอดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ ในส่วนของผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 6 ราย นั้นแม้ว่าบางคนจะรักษาครบ 14 วันแล้วก็ตาม แต่หากยังตรวจพบเชื้อในตัวผู้ป่วยก็จะรักษาในโรงพยาบาลต่อไปจนหมดเชื้อจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

อดทนอีกนิด ดีกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE