เมืองคอน จ่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ 23 อำเภอ ออกตรวจหลักฐาน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

9415
views
เมืองคอน จ่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ 23 อำเภอ ออกตรวจหลักฐาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำความเข้าใจทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ จาก 23 อำเภอ ก่อนลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้ เตรียมตัวให้พร้อม

วันนี้(23 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอ จาก23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแนวทางการปฏิบัติจากกรณีที่ผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท (3 เดือน) โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์

ทั้งนี้เพื่อจัดทีมเจ้าหน้าที่ภายใต้ชื่อ ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ในการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอาชีพและบันทึกข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ฯ ในรับพื้นที่ โดยปลัดอำเภอผู้แทนทั้ง 23 อำเภอจะไปทำหน้าที่จัดทีมในระดับหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความชัดเจน เช่น จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ แผนที่การลงพื้นที่ และการกำหนดตัวบุคคลฝ่ายปกครองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน แจ้งเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในพื้นที่เร่งแจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ”

ขณะที่นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า สำหรับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอนั้น จากการมอบหมายของคณะผู้บริหารการคลังจัดให้มีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ เพื่อร่วมงานกับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์

โดยพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้ง 3 ธนาคารดังกล่าว เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของตัวเอง และในส่วนของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ในระดับอำเภอ เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วใน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE