เช็คที่นี่ 25 จุด เติมน้ำแร่ฟรี!! ทั่วประเทศ เตรียมขวดมากรอกได้เลย

2033
views
25 จุด เติมน้ำแร่ฟรี

เร่งเดินหน้าก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่ดื่มได้ ฟรี 25 จุด ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม 10 – 20 บ./วัน ซึ่งจุดจ่ายน้ำแร่นี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าน้ำดื่มได้หลายพันบาทต่อปีเลยทีเดียว

น้ำแร่ที่ได้จะสูบจากบ่อน้ำบาดาลด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยวิธี Reverse Osmosis (RO) โดยสามารถผลิตน้ำได้ 20 ลบ.ม./ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำจะมีความบริสุทธ์ สะอาด ปลอดภัย ให้ประชาชนสามารถนำกลับไปอุปโภค – บริโภคได้อย่างแน่นอน

ขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่ที่พร้อมใช้งานแล้ว 3 จุด คือ บริเวณหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.งามวงศ์วาน กทม. โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถ.อู่ยา – ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยอีก 22 จุดทั่วประเทศจะเร่งดำเนินให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน พ.ค. 63 ดังนี้

25 จุด เติมน้ำแร่ฟรี

เติมน้ำแร่ฟรี

อีก 22 จุดทั่วประเทศจะเร่งดำเนินให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน พ.ค. 63 ดังนี้

1. ตลาดชุมชนบ้านหวด ถ.พหลโยธิน จ.ลำปาง 2. อบต.หนองหลุม ถ.พิษณุโลก – นครสวรรค์ จ.พิจิตร
3. เทศบาลตำบลนครชุม ถ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 4. บ.หนองปรือ ถ.เฉลิมรัตน์ จ.กาญจนบุรี 5. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ถ.เพชรเกษม จ.ราชบุรี

6. จุดพักรถอู่ตะเภา ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท จ.ชัยนาท 7. อบต.ศิลาทิพย์ ถ.สระบุรี – หล่มสัก จ.ลพบุรี 8. อบต.วังหว้า ถ.สุขุมวิท จ.ระยอง 9. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี ถ.สุวรรณศร จ.สระบุรี 10. อบต.ศาลาลำดวน ถ.สุวรรณศร จ.สระแก้ว

11. สนง.เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ถ.มลิวรรณ จ.ขอนแก่น 12. รร.บ้านหนองไฮขามเปีย (บ้านหนองไฮ) ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น 13. อนุสาวรีย์มะเกลือใหม่ ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 14. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ถ.ราชสีมา – ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

15. อบต.นาข่า ถ.มิตรภาพ จ.อุดรธานี 16. สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง (โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง) ถ.นิตโย จ.อุดรธานี 17. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตระการพืชผล ถ.อุบลราชธานี – เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เติมน้ำแร่ฟรี

18. ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์
19. วัดชลธาราม ถ.สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช [ วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
20. สนง.เทศบาลคลองพนพัฒนา ถ.เพชรเกษม จ.กระบี่
21. ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยสงขลา ถ.นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ 22. ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยปัตตานี ถ.หาดใหญ่ – ปัตตานี จ.ปัตตานี

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล – ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE