‘ภูเก็ต’ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4ราย จากกลุ่มเสี่ยง”บางเทา”

2183
views
'ภูเก็ต' พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4ราย

วันที่ 24 เมษายน 2563 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 23 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 201 ราย (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้ กลับบ้าน 153 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ราย) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 47 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,294 ราย (รายใหม่ 126 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 124 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 77 ราย กลับบ้านแล้ว 3,170 ราย
สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้

'ภูเก็ต' พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4ราย

– ลำดับที่ 1 รายที่ 198 เด็กชายไทย อายุ 2 ปี อาชีพ ในปกครอง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 194, 195 และ196 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ไม่มีอาการป่วย (ผู้ป่วยยืนยันได้รับการกักตัวที่รร.สุรินทร์บีช ก่อนการตรวจพบการติดเชื้อ)

– ลำดับที่ 2 รายที่ 199 หญิงไทย อายุ 41 ปี อาชีพ ขายของตามตลาดนัด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 171 และ 183 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 เมษายน 2563 (ผู้ป่วยยืนยันได้รับการกักตัวที่รร.สุรินทร์บีช ก่อนการตรวจพบการติดเชื้อ)

– ลำดับที่ 3 รายที่ 200 หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพ ครู เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและทำงานที่เดียวกับของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 195 เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 12 เมษายน 2563

– ลำดับที่ 4 รายที่ 201 ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพ ขายของตลาดนัด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 171, 183 และพักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ. ถลาง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 เมษายน 2563

ทั้งนี้ผู้ป่วยรายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

'ภูเก็ต' พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พักอาศัยในบ้านเดียวกัน ทำงานในที่เดี่ยวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ในพื้นที่บางเทา ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลาง ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิด จึงอยากจะเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจาก บุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด / สสจ.ภูเก็ต

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE