ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน สรงองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ

1843
views
เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน สรงองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันนี้(25 เม.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงมหาดไทย เชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศในการพระราชพิธีสงกรานต์ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

ซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ทอง 1 ต้น ต้นไม้เงิน 1 ต้น แพรแดงติดขลิบ 1 ผืน เทียนหนักเล่มละ 180 แกรม 2 เล่ม ธูปไม้ระกำ 2 ดอก และน้ำหอม 1 ขวดโหล โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวถวายเครื่องราชสักการะ พระสงฆ์ 3 รูป สวดชยันโต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะนำน้ำหอมขึ้นไปสรงรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช บริเวณลานประทักษิณ เสร็จแล้วถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโทนา เป็นอันเสร็จพิธี

เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

เชิญน้ำสงกรานต์พระราชทาน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE