“มะม่วง” เกรดส่งออก จาก’เมืองพิดโลก’ กว่า 7.4 ตัน ล่องใต้ถึง’เมืองคอน’ แล้ว!!

2303
views
'มะม่วง' เกรดส่งออก

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับซื้อมะม่วงเกรดส่งออกจากพิษณุโลกกว่า 7 ตัน มาช่วยระบายออกสู่ตลาดหลังได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบมะม่วงสายพันธ์มหาชนก และพันธุ์โชคอนันต์ กว่า 7,436 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากไม่สามารถระบายสินค้าและส่งออกได้

จากสถานการณ์การระบาดแพร่ของเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานขอความช่วยเหลือมายังสหกรณ์ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อกระจายผลผลิตไปตามกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ สู่ผู้บริโภคเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้สามารถกระจายสินค้าอออกสู่ตลาดได้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

'มะม่วง' เกรดส่งออก

'มะม่วง' เกรดส่งออก

นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและการหาตลาดรองรับผลผลิตในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ไม่มีตลาดรับซื้อรองรับ รวมถึงไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ทำให้ผลผลิตล้นตลาด จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

ซึ่งทางสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ได้ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตที่ได้กระจายส่งต่อสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 5,302 กิโลกรัม และมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ จำนวน 2,134 กิโลกรัม รวมยอดสั่งซื้อทั้งสิ้น 7,436 กิโลกรัม โดยสหกรณ์ต่าง ๆ ได้นำมะม่วงดังกล่าวไปวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ

อย่างไรก็ตามหากมีการกระจายผลผลิตออกสู่กลุ่มบริโภคได้เร็ว ทางสหกรณ์จังหวัดจะมีการประสานสั่งผลผลิตเพิ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้ก้าวผ่านวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด19 ไปให้ได้.

'มะม่วง' เกรดส่งออก

'มะม่วง' เกรดส่งออก

ที่มา – ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE