ปภ.เมืองคอน แจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 26-28 เมษายน 2563

3642
views
ปภ.เมืองคอน แจ้งเตือน

จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง คลื่นลมแรงระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2563

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ กอปรกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งว่าลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง ลมกระโชกแรง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2563

ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนภัยให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง ชาวเรือ นักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมชายทะเลหรือโดยสารทางเรือ ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว

ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยโดยเร็ว กรณีมีคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูง ให้หน่วยงานทางน้ำที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือ เรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมก่อนออกเรือ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร องค์กรการกุศล เพื่อประสานการบูรณาการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล (1 ตำบล 1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ โดยด่วน ทางโทรศัพท์ 075 358442 โทรสาร 075 358440 หรือโทรสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

เมืองคอน แจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังฝนฟ้าคะนอง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE