ผวจ.เมืองคอน ขอบคุณอารยชนคนนคร อดทนอีกนิด ขณะที่การเยียวยาจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1771
views
ผวจ.เมืองคอน ขอบคุณอารยชนคนนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน

คือการป้องกัน การควบคุมและการรักษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ อาสาสมัคร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพี่น้องประชาชนส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ

นครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15

โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 6 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 318 ราย และรอผลการตรวจอีก 9 ราย

นครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ย่อหย่อนต่อมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้อดทนและเสียสละต่อไปอีกสักนิด ไม่ใช้ความประมาท ยังคงเคร่งครัดกับตัวเองและสมาชิกในครอบครัว สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและเป็นปกติได้ในเร็ววัน ขณะที่การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE