อ้อนวอนสุดใจ! ชาววังหีบบุกกราบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ยุติหนุนสร้างเขื่อนวังหีบ

2054
views
ชาววังหีบบุกกราบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

นครศรีธรรมราช – ชาวชุมชนวังหีบบุกกราบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง วอนหยุดเคลื่อนไหวหนุนเขื่อนวังหีบ ขณะที่นายกเทศมนตรีรับปากยุติทำแบบสอบถามความเห็นชาวเมืองทุ่งสง ก่อนเชิญเข้าร่วมพูดคุยการบริหารจัดการลุ่มน้ำตรัง

วันนี้ (28 เม.ย.) นางนงลักษณ์ พรหมเพศ แกนนำชาวชุมชนวังหีบ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ก้มลงกราบ นายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หลังจากที่ นางนงลักษณ์ และชาวชุมชนวังหีบ ได้เข้าเรียกร้องให้ นายทรงชัย ยุติการเคลื่อนไหวสนับสนุนโครงการเขื่อนวังหีบ

โดยผ่านการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับโครงการ ขณะที่ชาวบ้านชุมชนวังหีบได้แสดงตัวคัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าโครงการนั้นมีวาระซ่อนเร้นหลายประการ รวมทั้งข้อเท็จจริงนั้นสายน้ำวังหีบไม่ได้ไหลผ่านตัวเมืองทุ่งสง และไม่ได้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค ทำให้สถานการณ์เป็นไปอย่างตึงเครียด

ชาววังหีบบุกกราบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

ขณะที่ นายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง อ้างว่าในฐานะตัวแทนของชาวเมืองทุ่งสงที่ประสบภัยแล้ง จำเป็นต้องสอบถามความคิดเห็น แต่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆ แต่เพียงต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อมารับฟังเหตุผลว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง เพราะไม่มีอำนาจใดๆ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้เป็นศูนย์บริหารจัดการลุ่มน้ำตรัง โดยจะขอให้ชาวชุมชนวังหีบเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำตรังตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดลง

ขณะที่ นายยงยุทธ มณีฉาย ชาวบ้านชุมชนวังหีบ ได้อ่านแถลงการณ์บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นศูนย์บริหารจัดการลุ่มน้ำตรัง โดยเรียกร้องให้เทศบาลเมืองทุ่งสงยุติการเคลื่อนไหวในการสนับสนุนการสร้างเขื่อนวังหีบ การสำรวจความคิดเห็นชาวเมืองทุ่งสง ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงหน้าน้ำหลาก ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำดิบ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากสายน้ำคลองวังหีบที่ไหลอ้อมเมืองทุ่งสงไปยังพื้นที่จังหวัดตรัง

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE