เมืองคอน เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19

1244
views
เมืองคอน เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมหารือแนวทางการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

วันนี้(28 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้นทุกจังหวัดในทุกวันอังคารของสัปดาห์

โดยการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติกรณีจังหวัดต้นทางได้ดำเนินการกักตัวกลุ่มเสี่ยงครบ 14 วัน และต้องส่งตัวประชาชนกลุ่มดังกล่าวกลับจังหวัดปลายทาง เบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณาใช้ทรัพยากรของแต่ละจังหวัด ได้ตามความเหมาะสมทั้งยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และงบประมาณ ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองคอน เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อน

ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หารือถึงแนวทางการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งต่อคำถามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมใน

วันพรุ่งนี้(29 เมษายน 2563) ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยดำเนินการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 6 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 318 ราย และรอผลการตรวจอีก 9 ราย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 แล้ว (ตั้งแต่วันที่ 14 -28 เม.ย.63)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE