นครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย ออกจากโรงพยาบาลทุ่งสง

1632
views
นครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย ออกจากโรงพยาบาลทุ่งสง ไปกักกันต่อที่โรงพยาบาลบางขันอีก 1 สัปดาห์ ยังเหลือผู้ป่วยอีก 2 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช

วันนี้(1 พ.ค.63) เวลา 13.30 น. นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอบางขัน แพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย

ได้ร่วมส่งผู้ที่รักษาหายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 3 ราย ออกจากโรงพยาบาลทุ่งสง ขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลบางขันไปกักกันต่อที่โรงพยาบาลบางขันอีก 1 สัปดาห์ (Hotpital Quarantine) แม้ว่าจะหายป่วยจากโควิด 19 แล้วก็ตาม เนื่องจากที่บ้านมีคนอาศัยอยู่หลายคน ไม่เหมาะที่จะกักกันตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นชาวตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีอาการน้อยตั้งแต่แรก โดยสองในสามคนเป็นลูกสาว ส่วนอีกคนเป็นหลานสาวของนายเวช การดี ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และเสียชีวิตรายแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทั้ง 3 รายจะรักษาหายแล้ว แต่ตามมาตรการของกรมการแพทย์ หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องกักตัวที่บ้านให้ครบ 1 เดือน

ซึ่งการอยู่ที่บ้านต้องแยกของกินของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งห้องน้ำจากคนในบ้าน แต่จากการไปดูที่บ้านแล้วพบว่ามีลูกและคนอื่น ๆ อยู่ในบ้านด้วยและใช้ห้องน้ำร่วมกัน จึงจำเป็นต้องให้กักกันตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางขันต่อไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะครบ 1 เดือนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ (นับตั้งแต่วันกักกันตัว 8 เม.ย.63)

นครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในรายของครอบครัวนายเวช การดี ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เกือบ 100 คน และมีการกักกันตัวประมาณ 60 คน ไว้สังเกตอาการ 2 อาทิตย์ ถือว่าการควบคุมในทางระบาดวิทยาของชุดนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชทำได้ดี ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด สำหรับผู้ป่วยอีก 2 คน ที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช เป็นภรรยาและลูกเขยของนายเวช การดี ขณะนี้มีอาการปานกลาง คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์น่าจะกลับบ้านได้

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยสะสมโรคโควิด-19 จำนวน 12 ราย รักษาหายแล้ว 9 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563

นครศรีธรรมราช ส่งผู้รักษาหายป่วยจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

SHARE