พ่อเมืองสุราษฎร์ สั่งด่วน!! ทุกอำเภอ ตรวจสอบ คัดกรอง กักตัว คนจากภูเก็ต

1131
views
พ่อเมืองสุราษฎร์ สั่งด่วน

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งด่วนทุกอำเภอ กักตัวคนจากภูเก็ต 14 วัน หลังลงทะเบียนกลับ 1,143 คน พร้อมให้ด่านตรวจสอบเข้มงวด หลังจากในพื้นที่ ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 21 วัน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยสั่งการดังนี้

พ่อเมืองสุราษฎร์ สั่งด่วน

ด้วย จ.ภูเก็ต เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในส่วนของ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 จำนวน 1,143 คน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ให้ด่านตรวจควบคุมและชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองบุคคลดังกล่าว และให้ดำเนินการหรือแจ้งให้ส่วนที่้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้อำเภอดำเนินการกักกันตัว (Home Quarantine) โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค โดยเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน พร้อมบันทึกในระบบรายงานติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM)

พ่อเมืองสุราษฎร์ สั่งด่วน

สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลการลงทะเบียนที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในส่วน จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนมากถึง 1,143 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จะเดินทางผ่านพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดอื่นอีกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสั่งคัดกรองอย่างเข้มงวดเนื่องจากในพื้นที่ ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 21 วัน

SHARE