เทศบาลเมืองคอน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดสดคูขวาง

1282
views
เทศบาลเมืองคอน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดระเบียบตลาดสดคูขวาง ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ช่วยในการคัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้าตลาด ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าทียืนใกล้ชิดและคอยยิงเครื่องวัดอุณหภูมิ ป้องกันโควิด-19

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ที่บริเวณตลาดสดคูขวาง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดระเบียบบริเวณตลาดสดคูขวางตามมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19

โดยได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน มีการวัดอุณหภูมิ มีการจัดเตรียมอ่างน้ำสำหรับล้างมือ โดยกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาใช้บริการที่ตลาดสด จะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

เทศบาลเมืองคอน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความห่วงใย สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ณ ตลาดสดคูขวาง จึงได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันโรคโควิด 19 กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของ พ่อค้า แม่ค้า ทุกคนที่มาจำหน่ายสินค้า อาหาร โดยกำหนดติดตั้งบริเวณตลาดสดคูขวาง 1 เครื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาตลาดสด

เทศบาลเมืองคอน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆ ที่ทางเทศบาลกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการวางเป้าหมายกำหนดติดตั้งบริเวณทางเข้าอาคารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องเทอร์โมสแกน จะตรวจวัดอุณหภูมิหากไม่ใส่หน้ากากอนามัยเครื่องจะไม่เปิด และหากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 เครื่องจะร้องแจ้งเตือนไม่เปิดประตูให้เข้าภายใน และยังแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดติดตั้งทั้ง 10 โรง และติดตั้งที่โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วย

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE