ต้องเตรียมตัวอย่างไร? หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด

1118
views
เตรียมตัวเดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับคนที่สงสัยเกี่ยวการเดินทางข้ามจังหวัดในเวลานี้ ที่รัฐออกข้อกำหนดให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ล่าสุดศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อมูล “เตรียมตัวอย่างไร? หากจำเป็นต้องเดินทาง” ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

ต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. งด หรือ ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด : เจตนารมณ์ คือ อยู่บ้าน หากจำเป็นต้องเดินทาง เตรียมชี้แจงเหตุผล หลักฐานประกอบ

2. ระหว่างเดินทาง ต้องพบกับอะไรบ้าง?

– การคัดกรอง : วัดอุณหภูมิ ทั้งก่อนเข้าสถานี และก่อนขึ้นรถ
– ต้องเว้นระยะห่าง : ระหว่างที่นั่งอย่างเคร่งครัด ตามที่สายการบิน รถโดยสาร เรือ ฯลฯ กำหนด
– ต้องสวมหน้ากากอนามัย : ตลอดการเดินทาง
– ตรวจสอบพื้นที่ปลายทาง : ว่ามีการกำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการหนักเบาอย่างไร เช่น ต้องใช้หนังสือรับรอง / มีด่านตรวจวัดไข้ ฯลฯ

การเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม

การเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คนทั่วไป
กลุ่มที่ 2 คนภูเก็ต
กลุ่มที่ 3 คนที่ผ่าน State Quarantine

________________

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE