เมืองคอน ประเมินสุขภาพจิตผลกระทบโควิด พบการซึมเศร้า 113 ราย พบ เสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 ราย

780
views
เมืองคอน ประเมินสุขภาพจิตผลกระทบโควิด

จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งตรวจคัดกรองเข้มผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะผู้โดยสารขาเข้าต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน ย้ำหากไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางข้ามจังหวัด

วันนี้ (4 พ.ค.63) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมืองคอน ประเมินสุขภาพจิตผลกระทบโควิด

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีผู้ป่วยสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย ตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 อีกทั้งที่ประชุมยังได้รับทราบการดูแลเยียวยาด้านจิตใจช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการประเมินสภาวะสุขภาพจิตประชาชนรวมทั้งสิ้น 61,634 คน อยู่ในระดับความเครียดปกติ 60,665 คน ระดับความเครียดสูง 433 คน พบการซึมเศร้า 113 คน มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2 คน รักษาโดยจิตแพทย์/แพทย์ 9 คน สุขภาพจิตศึกษา/ให้คำปรึกษา 12,665 คน และส่งต่อ 2 คน

ทั้งนี้หากประชาชนมีความเครียดสามารถโทรปรึกษาสุขภาพจิตได้ที่สายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม- 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 14,671 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว จำนวน 14,650 ราย และ อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 21 ราย ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ได้รับรายงานแล้วจำนวน 375 ราย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการในการตรวจตัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางเครื่องบินผ่านทางท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปให้บูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองทั้งขาเข้าและขาออกในการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการที่กำหนด

เมืองคอน ประเมินสุขภาพจิตผลกระทบโควิด

โดยเฉพาะผู้โดยสารขาเข้าต้องทราบชื่อ นามสกุล หมู่บ้านตำบล อำเภอที่อาศัยอยู่ เพื่อที่จะนำรายชื่อดังกล่าวส่งไปให้นายอำเภอ ไปประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประธานชุมชน แต่ละพื้นที่ในการติดตามว่าไปพักพำนักอยู่ที่ไหน ในลักษณะ Home Quarantine หรือกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากนครศรีธรรมราชก็ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละราย

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแอฟพลิเคชั่น DDC-Care ในการติดตามตัวผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตั้งแอฟฯดังกล่าวแล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เมืองคอน ประเมินสุขภาพจิตผลกระทบโควิด

ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามตัวได้ว่าบุคคลอยู่ที่ไหน ได้ปฏิบัติตตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ และที่สำคัญถ้าเขามีอาการป่วยก็สามารถแจ้งผ่านแอฟฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามนำเข้าสู่ระบบคัดกรองติดตามรักษาต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE