หมู่บ้านคีรีวง วันนี้ในยุคโควิด-19 กลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง

2600
views
หมู่บ้านคีรีวง

ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ ใน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา จากชุมชุนแห่งหุบเขา ที่อาชีพหลักคือทำไร่ ทำสวน เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาท การค้าเม็ดเงินเข้ามามีผลต่อชีวิตคนในชุมชนเพิ่มขึ้น สวนยาง สวนมังคุด ถูกโค่นลงกลายเป็นป่าปูน ร้านกาแฟ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมายลโฉมวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติจากคนในหมู่บ้าน

หมู่บ้านคีรีวง วันนี้

แม้คนในชุมชนจะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจุดนี้และพยายามธำรงค์ไว้ซึ่งวิถีเดิม แต่วัฏจักกลไกของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ยุคสมัย ที่หมนุนวนมาให้เรียนรู้กันไปนั้นก็ทำได้แค่ร่วมกันชะลอความเจริญให้ช้าลงอย่างแนบเนียน ปกติในช่วงฤดูร้อน คีรีวง กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั้งคนในพื้นที่ และต่างพื้นที่อยู่ ทำให้รายได้เข้ามายังคนในชุมชน พอสมควร

หมู่บ้านคีรีวง วันนี้

แต่ปีนี้ยุคแห่งวิกฤตโควิด-19 มาตราการต่าง ๆ ที่ออกมาควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงผู้นำในชุมชนเลือกตัดความเสี่ยงด้วยการปิดล็อกชุมชนและตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้น ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพ่อค้า แม่ขาย ที่มาจากนอกพื้นที่ก็กำหนดช่วงเวลาและกรอบการค้าในพื้นที่ ที่เตรียมไว้เท่านั้นทำให้เศรษฐไม่กระเตื่องเหมือนแต่ก่อน โดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่เองเที่ยว

หมู่บ้านคีรีวง วันนี้

หมู่บ้านคีรีวง วันนี้

คุณเรณู เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่บ้านคีรีวงเปิดเผยว่า “หมู่บ้านคีรีวงในวันนี้ยุคโควิด-19 เกือบจะย้อนเวลาหมุนวิถีชุมชน ให้กลับมาแฉกเช่นแต่ก่อน ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความวุ่นวายที่ต้องพึ่งเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยตามวีถีพอเพียง จากพืชผักผลไม้ ที่มีอยู่ริมรั้ว ในสวนของตัวเอง

ธรรมชาติที่เคยถูกรบกวนกลับกลายมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง สมกับสโลแกน”คีรีวงพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย” ที่คนคีรีวงภาคภูมิใจ ส่วนหลังจากนี้หมู่บ้านคีรีวงจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนแล้วที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน”

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE