ธารน้ำใจหลั่งไหล ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นครศรีธรรมราช

1103
views
ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (5 พ.ค.63) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัด รับมอบข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 7,500 กิโลกรัม (จำนวน 300 กระสอบ ๆ ละ 5 ถุง ๆละ 5 กิโลกรัม ) จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 กิจกรรม วปอ.58 ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58

พร้อมกันนี้นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบข้าวสารบรรจุ จำนวน 3,000 กิโลกรัม(1,500 ถุง ๆ ละ 2 กิโลกรัม) จากผู้แทนบริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้มอบข้าวสารทั้งหมดให้ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดสรรให้อำเภอต่าง ๆ นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 50 ชุด หน้ากาก Face Shield จำนวน 170 ชิ้น ถุงมือยาง 500 คู่ หน้ากากอนามัยชนิดหนาพิเศษ จำนวน 200 ชิ้น หน้ากากอนามัยธรรมดา จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น

ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล

และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากชมรมฮาเล่ย์เดวิดสันจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย หน้ากาก Face Shield จำนวน 41 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 100 ชุด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้โรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป

ชมรมฮาเล่ย์เดวิดสันจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณที่คณะ วปอ.รุ่น 58 รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE