ครั้งแรกในรอบ1,000ปี! พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน งดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

1466
views
พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช งดกิจกรรมวิสาขบูชา ทั้งการทำบุญตักบาตร และการเวียนเทียน เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คนป้องกัน #โควิด-19 ระบาด คนในพื้นที่เผยเป็นการงดจัดกิจกรรมครั้งแรกในรอบ 1 พันปี

(6 พ.ค. 2563) บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในเช้าวันวิสาขบูชาประจำปีนี้ ได้มีการงดจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญ งดการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนเพื่อสวดมนต์บูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และในคืนนี้ก็งดการเวียนเทียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งคนในพื้นที่ระบุว่า อาจนับได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ 1,000 ปี โดยไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่ามีการงดกิจกรรมวิสาขบูชา หรือกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนาใด ๆ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคาบสมุทรทะเลใต้

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

โดยปกติแล้ว ในทุก ๆ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช จะคลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมตักบาตรทำบุญในช่วงเช้า จากนั้นจะร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนกระทำทักษิณาวัตรรอบเขตพุทธาวาสที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ซึ่งมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิธาตุ องค์พระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนมายาวนานร่วม 1,000 ปี จึงได้ชื่อว่าเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชีวิต จนกำลังจะถูกส่งเสริมให้กลายเป็นมรดกโลกในเร็ว ๆ นี้

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE