ภูเก็ต กลับมาติดเชื้ออีก 4 ราย หลังตัวเลขเป็น 0 ติดต่อกันมาถึง 7 วัน

1166
views
ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 4 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 191 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 29 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 4 ราย

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,621 ราย (รายใหม่ 62 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 75 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 29 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 46 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,546 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,656 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,621 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้

– ลำดับที่ 1 รายที่ 221 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยป่าสัก 4 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

– ลำดับที่ 2 รายที่ 222 หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยนาเสือ ม.4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย

– ลำดับที่ 3 รายที่ 223 ชายไทย อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา อาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

– ลำดับที่ 4 รายที่ 224 ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการ อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านพัก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 4 ราย

ทั้งนี้ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยง สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมด ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรม รวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที

// สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE