ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เมืองคอน ปรับเปลี่ยนจากรับ-ส่งผู้โดยสาร มาเป็นรับ-ส่งสิ่งของ

1792
views
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เมืองคอน

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนการให้บริการจากรับ-ส่งผู้โดยสาร มาเป็นรับส่งสิ่งของ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากที่รถโดยสารประจำทางต้องหยุดรับผู้โดยสารจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่วิ่งข้ามจังหวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีคิวรถอยู่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการ จากรับ-ส่งผู้โดยสารมาเป็นรับ-ส่งสินค้าแทน เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งในแต่ละวันของแต่ละเส้นทางสามารถวิ่งส่งของได้เพียง 1 เที่ยวเท่านั้น โดยเฉพาะคิวรถตู้นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่ มีรถตู้ 23 คัน ต้องมาจัดคิวกันให้วิ่งวันละ 1 คัน

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เมืองคอน

นายชุมพล สรรพกิจผล อายุ 54 ปี เจ้าของรถตู้โดยสาร เส้นทาง นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่ บอกว่า จากที่ขับรถตู้โดยสารมากว่า 10 ปี ไม่เคยประสบกับภาวะวิกฤติที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก

จึงต้องปรับการประกอบอาชีพจากรับ-ส่งผู้โดยสาร มาเป็นรับส่งสิ่งของแทน ถึงแม้ว่าจะได้คิววิ่งรถเดือนละ 2 ครั้ง เพราะในคิวจะมีการจัดรถตู้วิ่งสลับกันวันละคัน วันหนึ่งจะมีรายได้โดยยังไม่หักค่าน้ำมัน ประมาณ 1,500 บาท มีรายได้ตกเดือนละ 3,000 บาท ถึงแม้ว่าจะไม่มาก แต่จำเป็นต้องทำเพื่อหารายได้เจือจุนครอบครัว

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เมืองคอน

นายชุมพล กล่าวด้วยว่า ตนได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน ได้รับแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งตนก็เข้าใจเนื่องจากรัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศ หากได้เงินมาแล้วก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินอยู่ในครอบครัว.

// ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เมืองคอน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE