ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 ไม่สำเร็จ ยื่นร้องทุกข์คลังจังหวัดนคร ต่อเนื่อง

1713
views
ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 ไม่สำเร็จ ยื่นร้องทุกข์คลังจังหวัดนครต่อเนื่อง

หลังกระทรวงการคลังปิดระบบการยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากผลกระทบโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ดอทคอม เที่ยงคืน 10 พ.ค.63

(12 พ.ค.63) ชาวนครที่ไม่สามารถยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้ทัน หรือบางส่วนที่ลงทะเบียนผ่านระบบไม่สำเร็จ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนเยียวยา 5,000  ไม่สำเร็จ ยื่นร้องทุกข์คลังจังหวัดนครต่อเนื่อง

นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครฯคอยนำจนท.อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ ผู้มายื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี หรือบางคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ กรอกเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขรหัสหลังบัตรประชาชน ทำให้ไม่มีข้อมูลในระบบ บางคนยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ลงทะเบียนเยียวยา 5,000  ไม่สำเร็จ ยื่นร้องทุกข์คลังจังหวัดนครต่อเนื่อง

ระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ดำเนินการเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น สำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังต่อส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ประชาชนของผู้พิทักษ์สิทธิ์นั้น จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค.63

ลงทะเบียนเยียวยา 5,000  ไม่สำเร็จ ยื่นร้องทุกข์คลังจังหวัดนครต่อเนื่อง

ที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE