คุณตาเศรษฐี กลับบ้านเกิดเชียรใหญ่ แจกเงิน-ข้าวสาร ช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน

3143
views
เศรษฐีไม่ลืมแผ่นดินเกิดกลับบ้านแจกเงิน-ข้าวสาร

นครศรีธรรมราช – เศรษฐีไม่ลืมแผ่นดินเกิดกลับบ้านแจกเงิน-ข้าวสารช่วยชาวบ้านลดความเดือดร้อนพิษโควิด-19 เตรียมตั้งกองทุนให้เปล่า 10 หมู่บ้านละ 1 ล้านบาทให้ชาวบ้านหมุนเวียน

มีรายงานว่า ที่หมู่ที่ 1 บ้านดอนโตนด ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านครัวเรือนละ 1 พันบาท พร้อมทั้งข้าวสารอีกรายละ 10 กิโลกรัมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้ลดลงจากสินค้าทางการเกษตรที่มีการชะลอตัวและราคาตก

คุณตาเศรษฐี

โดยผู้แจกจ่ายนั้น คือคุณตากมล ศรีภูริปรีชานนท์ อายุ 87 ปี เป็นผู้ที่มีบ้านเกิดในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ หรือที่แต่ได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.2496 จนปัจจุบันหลังจากที่มีฐานะได้กลับมาช่วยเหลือโรงเรียน วัด และชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอด

เศรษฐีไม่ลืมแผ่นดินเกิดกลับบ้านแจกเงิน-ข้าวสาร

โดยการแจกจ่ายเงินนั้นคุณตากมลได้ขนเอาข้าวสารจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าวสารที่ได้จากที่นาของคุณตากมล มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 10 กิโลกรัม และเงินสด 1 พันบาทเพื่อให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน ทุกครอบครัวซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นบ้านเกิดดั้งเดิมของคุณตากมล สร้างความยินดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กมล ศรีภูริปรีชานนท์

คุณตากมล ศรีภูริปรีชานนท์ เปิดเผยว่าเงินที่นำมาแจกจ่ายนั้นเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบมา ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้ว ได้เดินทางไปเรียนหนังสือที่อุเทนถวายตั้งแต่ปี 2496 หลังจากนั้นได้เริ่มตั้งรกรากด้วยการถีบสามล้อในระหว่างที่กำลังเรียน จนมีเงินเก็บก้อนแรกได้กว่า 5 หมื่นบาท สามารถซื้อที่ดินในกรุงเทพได้ 1 ไร่ ในราคา 3 หมื่นบาทเศษ จากนั้นได้ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์เรื่อยมาจนวัยเกษียณมีลูก 4 คนได้มีครอบครัวแล้วทั้ง 4 คน สิ่งที่มีความตั้งใจมากขณะนี้คือจะตั้งกองทุนหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านของตำบลบ้านเนิน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาทให้ชาวบ้านใช้บริหารเป็นกองทุนหมุนเวียนกันเอง

คุณตาเศรษฐี

เศรษฐีไม่ลืมแผ่นดินเกิดกลับ

ขณะที่นายชูศักดิ์ รอดเกลี้ยง อายุ 60 ปี ชาวหมู่ 1 ตำบลบ้านเนินเปิดเผยว่าคุณตากมล จะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเกือบทุกปีมาช่วยวัด โรงเรียน รู้สึกดีใจมากที่คนท้องถิ่นไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิด ชาวบ้านขออย่างเดียวคือให้คุณตาอายุมั่นขวัญยืน โดยชาวบ้านได้เก็บผักสวนครัวที่ปลูกไว้ให้คุณตากลับไปรับประทานที่กรุงเทพด้วย

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE