ประชาชน จ.นครศรีธรรมราช จำนวนมากเข้ายื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด เยียวยาโควิด 5 พันบาท

1732
views
ยื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช – วันนี้ (13 พ.ค.63) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com/ แต่ไม่สำเร็จ

ยื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด

โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องระดมเจ้าหน้าที่มาคำแนะนำให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในส่วนของการแจกจ่ายแบบฟอร์ม การรับเรื่องร้องทุกข์ การอำนวยความสะดวกประชาชนที่รอยื่นเอกสาร โดยการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และการให้คำแนะนำในการกรอกคำร้อง การลงชื่อ-สกุล ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์

ยื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด

เลือกใส่เครื่องหมายในช่อง 6 สาเหตุการลงทะเบียนไม่สำเร็จ อาทิ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เลขประจำตัวประชาชน 4 หลักท้ายไม่ถูกต้อง/ระบบไม่พบข้อมูลลงทะเบียน การอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล/ข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติม/ข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ ,ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา ,กรณีระบบแจ้งว่า ได้รับสิทธิแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จ/มีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ,การยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ/เข้าใจผิด และกรณีอื่นๆ

ยื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งดำเนินการเพื่อติดตามประเด็นเงินชดเชยใน 2 ส่วน คือการลงไปติดตามการตรวจสอบการขอทบทวนสิทธิ์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงอื่นๆ ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2563 – 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น 27,550 ราย และส่วนที่สอง เป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การลงทะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งมีกำหนดเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ในระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2563

ยื่นร้องทุกข์ที่คลังจังหวัด

สำหรับในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประชาชนสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเก่า โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัด คอยให้บริการให้คำปรึกษาและรับเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE