บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

1346
views
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สังคมและประชาชน

วันนี้ (15 พ.ค.63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเงิน จำนวน 75,000 บาท จากนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัสดุ นายแพทย์อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์ นายแพทย์(อารยุกรรม) นางนิภาพร เชาว์บวร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและนายปกาญจน์ กาญจนะ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระบุว่า หลังจากที่ประชาชนทุกภาคส่วนได้บริจาคเงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรเกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงออกในการให้กำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แต่ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สังคมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกฝ่าย ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราช ได้ตั้งตู้ปันสุข ภายในโรงพยาบาล 2 ตู้ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ และด้านข้างกลุ่มงานเอกซเรย์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ใจบุญได้นำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพมาเติมใส่ตู้ เป็นการแบ่งปันให้ผู้ที่เดือดร้อนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลได้หยิบเอาไปใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่อไป

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่ตอบแทนน้ำใจกลับคืนสู่สังคมหลังจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลง เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน นี่คือความเป็นนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เพราะเราชาวนครฯ คือ อารยชนอย่างแท้จริง


– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE