ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

1123
views
ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผวจ.นครศรีธรรมราช นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่าย ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) ที่บริเวณพื้นที่วัดหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน”ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อลดรายจ่ายแก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ชุมชน และสามารถเป็นแหล่งอาหาร ที่ปลอดสารพิษของประชาชน ทุกครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน ,เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ

ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกผักสวนครัว มอบเมล็ดพันธุ์ฟักและวัสดุการปลูกผักให้กับประชาชน จำนวน 60 ราย เพื่อนำไปปลูกกินเองที่บ้านสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และร่วมแจกข้าสารและไข่ไก่ กับภาคเอกชน มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 ชุด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบอาหารเมนูไข่ผัดผักเขียง จากให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ มีหลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เจ้าอาวาสวัดหญ้า อนุญาตให้ใช้ที่ดิน จำนวนประมาณ 5 ไร่ ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาแบ่งปันบริโภคในชุมชน

ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันในภาวะปัจจุบันทุกคนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น และขอขอบคุณครอบครัว แพทย์หญิงเจริญตา อัศวพดุงสิทธิ์ ที่ได้นำข้าวสาร และไข่ไก่ มาร่วมมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้ และขอให้ประชาชนในพื้นที่ และทุกคนร่วมกันดูแล รักษา ผักที่ปลูกในวันนี้เพื่อนำไปเป็นอาหารในครัวเรือน และรัฐบาลกำลังจะผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ยังคงต้องการสังคมที่ไม่ตื่นตระหนก และต้องการให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดี และไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ด้าน น้องพลอย น.ส.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ บุตรสาวแพทย์หญิงเจริญตา อัศวพดุงสิทธิ์ กล่าวถึงความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงนำเงินที่ได้จากคอร์สเรียนการกุศล จำนวน 25,440 บาท ซื้อข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 800 ถุง และไข่ไก่ มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 400 ชุด และอำเภอหัวไทร จำนวน 400 ชุด

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE