นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นำเงินจากการเป็นติวเตอร์ ซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

1572
views
ติวเตอร์สาว นร.ทุนหลวง ซื้อสิ่งของมอบชาวบ้านเมืองคอน

ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช – นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นำเงินจากการเป็นติวเตอร์ ซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พร้อมด้วยครอบครัว นำข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้นำชุมชน อสม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. มาค่อยอำนวยความสะดวก

ติวเตอร์สาว นร.ทุนหลวง ซื้อสิ่งของมอบชาวบ้านเมืองคอน

นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง กล่าวว่า ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป ครอบครัวของตนเองนั้นคุณพ่อคุณแม่ ประกอบอาชีพหมอ ส่วนตนเองเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง และเปิดติวเตอร์ด้วย

ติวเตอร์สาว นร.ทุนหลวง ซื้อสิ่งของมอบชาวบ้านเมืองคอน

ซึ่งได้นำเงินที่ได้จากการติวเตอร์ มาจัดซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ จำนวน 800 ชุด มอบผ่านอำเภอเมือง และหัวไทร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน อาจจะไม่มาก แต่เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนได้ พร้อมฝากถึงคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์ ยากให้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะยังมีคนอีกหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

ติวเตอร์สาว นร.ทุนหลวง ซื้อสิ่งของมอบชาวบ้านเมืองคอน

นี่คือความเป็นนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เพราะเราชาวนครฯ คือ อารยชนอย่างแท้จริง

cr – นายสิวะ พันธภาค

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE