ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช สั่งเปิดศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์เยียวยา 5,000 บาท ถึง 29 พ.ค 63

5719
views
นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ รวบรวมข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยื่นร้องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น

นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดำรงธรรม

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปยื่นร้องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ มีทั้ง ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ และได้รับข้อความเอสเอ็มเอสว่าเป็นเกษตรกรทั้ง ๆ ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น

นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดำรงธรรม

ทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท สามารถยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเก่า หรือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1567

| ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE