คนคอนคนอายุยืน!! จนท. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย อ.ทุ่งสง

1422
views
คนคอนคนอายุยืน

จังหวัดนครศรีธรรมราช – จนท.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย อ.ทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

คนคอนคนอายุยืน

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ ต. ควนกรด , ต.หนองหงส์ , ต.ชะมาย , ต.ที่วัง และ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คนคอนคนอายุยืน

คนคอนคนอายุยืน

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กำหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ

คนคอนคนอายุยืน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE