กลับมาแล้ว“หลาดหน้าพระธาตุ” กำหนดเปิดวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

1732
views
หลาดหน้าพระธาตุ

นครศรีธรรมราช – กลับมาแล้วหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย “หลาดหน้าพระธาตุ” กำหนดเปิดวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “หลาดหน้าพระธาตุ” เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 หรือ โควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) และประกาศ/คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

หลาดหน้าพระธาตุ

แต่บัดนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนั้น คณะกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ จึงได้กำหนดเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน “หลาดหน้าพระธาตุ” ทุกวันเสาร์ตามปกติภายใต้มาตรการผ่อนคลาย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-20.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

หลาดหน้าพระธาตุ

ประธานกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ กล่าวว่า สำหรับมาตรการควบคุมการเปิดหลาดหน้าพระธาตุ มีดังนี้
ให้ผู้ประกอบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังการวางขายสินค้า ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอ จาม และมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า จัดให้มีจุดบริการอ่างล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างการนั่ง ยืน การเลือกสินค้า และการชำระเงิน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

หลาดหน้าพระธาตุ

ให้ผู้ประกอบการใช้ที่คีบในการหยิบจับอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง งดการจัดแสดงมหรสพทุกชนิด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กำหนดปิดเวลา 20.00 น. (จากเดิมปิดเวลา 22.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08 6478 1737.

↗️
SHARE