งดเดินรถไฟ “กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง” ไม่มีกำหนด รถทัวร์ บขส.ก็ไม่มี เหลือแต่เครื่องบินสกรีนยิบ

10657
views
งดเดินรถไฟ กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง

การรถไฟแห่งประเทศไทย ตัดสินใจงดการเดินรถขบวนพิเศษสายใต้ กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง โดยไม่มีกำหนด เหตุที่ผ่านมาถึงสถานีล่าช้าเนื่องจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ กระชั้นชิดเวลาเคอร์ฟิว เหลือขบวนรถธรรมดา ธนบุรี-หลังสวน และชุมพร-ชุมทางทุ่งสง ขณะที่สนามบินเปิดให้บริการที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ จ.สงขลา แต่มีมาตรการเข้ม รถทัวร์ บขส.ยังคงไม่มีวิ่ง

ชุมทางทุ่งสง

วันนี้ (23 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้งดการเดินรถขบวนที่ 9085 กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2563 และขบวนรถที่ 9086 ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้แจ้งไปยังนายสถานีต่างๆ ในเส้นทางเดินรถสายใต้ สาเหตุเนื่องจากล่าช้ามาและถึงสถานีปลายทางกระชั้นชิดกับเวลาเคอร์ฟิว ทำให้ผู้โดยสารไม่สะดวกที่จะเดินทางต่อไปจุดหมายปลายทาง

อีกทั้งทางอำเภอทุ่งสงได้แจ้งให้ทราบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 โดยจะไม่มีบริการรถสาธารณะข้ามจังหวัดในทุกเส้นทาง ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ และให้เดินทางกลับสถานีต้นทางวันรุ่งขึ้น ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่ง

งดเดินรถไฟ  กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง

สำหรับขบวนรถสายใต้ที่ยังคงให้บริการอยู่ ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน ออกจากสถานีธนบุรี 07.30 น. ถึงสถานีหลังสวนเวลาประมาณ 19.00-20.30 น. ขึ้นอยู่กับความล่าช้าของขบวนรถ เนื่องจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร ที่จะต้องมีการเบาทางเป็นระยะ ส่วนขบวนรถธรรมดาที่ 254 หลังสวน-ธนบุรี ออกจากสถานีหลังสวน 05.45 น. อีกขบวนหนึ่งคือ ขบวนรถท้องถิ่น 445 ชุมพร-ชุมทางทุ่งสง ออกจากสถานีชุมพร 06.30 น. ถึงสถานีชุมทางทุ่งสงเวลาประมาณ 13.00 น. และขบวนรถท้องถิ่นที่ 446 ชุมทางทุ่งสง-ชุมพร ออกจากสถานีชุมทางทุ่งสง 10.58 น.

ส่วนท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ มีผลถึง 31 พ.ค. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 3 เที่ยวบิน (นกแอร์ 1 เที่ยวบิน แอร์เอเชีย 1 เที่ยวบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 1 เที่ยวบิน ทุกวันศุกร์) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 5 เที่ยวบิน (นกแอร์ 3 เที่ยวบิน แอร์เอเชีย 1 เที่ยวบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 1 เที่ยวบิน ทุกวันเสาร์) ท่าอากาศยานตรัง 1 เที่ยวบิน (แอร์เอเชีย) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 5 เที่ยวบิน (นกแอร์ 3 เที่ยวบิน แอร์เอเชีย 2 เที่ยวบิน หาดใหญ่ 1 เที่ยวบิน ทุกวันอังคารและวันเสาร์)

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

สำหรับท่าอากาศยานหาดใหญ่ เนื่องจากขณะนี้ได้มีประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่เดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะต้องกรอกข้อมูลใยเอกสารเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และรายงานสุขภาพรายวันเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรอกข้อมูลด้วยตนเองและแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนท่าอากาศยานตรัง กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ต้องเข้ารับการกักตัว ตามเกณฑ์ของสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำหรับผู้ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดตรัง ต้องเพิ่มหนังสือรับรองจากหน่วยงาน และผู้ที่ประสงค์เดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน

เช่นเดียวกับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนกรอกแบบฟอร์ม ตามแบบ ต.8 เมื่อมาถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

สำหรับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรายงานตัวต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และแจ้งผู้นำชุมชนหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในเขตที่ตนพักอาศัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกักตัวผู้โดยสาร แต่ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ เฝ้าระวัง แยกตัว สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที

ขณะที่รถโดยสารประจำทาง เส้นทางภาคใต้ ยังไม่เปิดการเดินรถ แต่บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. มีแผนที่จะเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกรุงเทพฯ-ตรัง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2563

[ ดูข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE