กลับมาแล้ว “หลาดหน้าพระธาตุ” ทุกวันเสาร์ตามปกติ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

1102
views
กลับมาแล้ว หลาดหน้าพระธาตุ

นครศรีธรรมราช – กลับมาแล้วหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย “หลาดหน้าพระธาตุ” เปิดนัดแรกวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่บรรยากาศโดยรวมยังไม่คึกคัก

หลังจากที่คณะกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “หลาดหน้าพระธาตุ” เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 แต่บัดนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 หลาดหน้าพระธาตุ

ดังนั้น คณะกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ จึงได้เปิดกิจกรรมถนนคนเดิน “หลาดหน้าพระธาตุ” อีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-20.00 น. และต่อไปจะเปิดทุกวันเสาร์ตามปกติ ภายใต้มาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานกรรมการหลาดหน้าพระธาตุ กล่าวว่า มาตรการควบคุมการเปิดหลาดหน้าพระธาตุ มีดังนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังการวางขายสินค้า ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอ จาม

 หลาดหน้าพระธาตุ

และมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ บริเวณประตูทางเข้าทุกประตู ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างการนั่ง ยืน การเลือกสินค้า และการชำระเงิน ให้ผู้ประกอบการใช้ที่คีบในการหยิบจับอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และงดการจัดแสดงมหรสพทุกชนิด อย่างไรก็ตามการเปิดหลาดหน้าพระธาตุนัดแรกในวันนี้ ผู้ค้าและประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ายังไม่มากนัก แต่ครั้งต่อไปคิดว่าจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน และก็ไม่ได้คาดหวังนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด

กลับมาแล้ว หลาดหน้าพระธาตุ

ทางด้านผู้ค้าระบุว่า รู้สึกดีใจที่หลาดหน้าพระธาตุกลับมาเปิดอีกครั้ง จะได้กลับมาค้าขายเหมือนเดิม หลังจากที่หยุดไปเกือบสองเดือน แม้ว่ายอดขายจะได้ไม่มากเท่ากับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่เชื่อว่าครั้งต่อ ๆ ไปทั้งพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE