ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจ้งข้อควรปฏิบัติ ขึ้นเครื่อง และลงเครื่อง สนามบินเมืองคอน

10440
views
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบิน กรณีขึ้นเครื่อง และลงเครื่อง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ว่าต้องมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE