โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ขยายเวลาหยุด อีก 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อม

1443
views
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ขยายเวลาหยุดให้บริการชั่วคราว ในเดือนมิถุนายน 2563 อีก 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในรูปแบบ New Normal ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ตามที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช ได้ประกาศปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช ได้ขยายเวลาหยุดให้บริการชั่วคราว ในเดือนมิถุนายน 2563 อีก 1 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการบริการในรูปแบบ New Normal ในด้านต่าง ๆ เช่น การประชุม สัมมนา ห้องอาหาร ห้องพัก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการของเรา ทวินโลตัส ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19 “แล้วพบกันใหม่” 1 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 075-323777

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE