ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบไข่ 10,000 ฟองช่วยเหลือผู้กระทบจาก COVID-19

1493
views
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช – ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ปศุสัตว์ ปันสุข ทุกอำเภอ” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และบรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรและประชาชนจากวิกฤติ COVID-19

วันนี้ (29 พ.ค. 63) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีมอบไข่ไก่ แก่ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 23 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรและประชาชนผ่าน “ตู้ปันสุข” ในอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามโครงการ “ปศุสัตว์ ปันสุข ทุกอำเภอ”

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และความไม่สะดวกในการดำรงชีวิต แต่วิกฤติดังกล่าวก็เป็นโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ตลอดจนผู้ที่มีกำลังทรัพย์ได้แสดงออกซึ่งความมีน้ำใจ แบ่งปันช่วยเหลือ ตามแนวทาง “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าไข่ไก่นครศรีธรรมราช บริษัท ซีพีเอฟ บริษัท เบทาโกร ฟาร์มเมท และผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมกันจัดโครงการ “ปศุสัตว์ ปันสุข ทุกอำเภอ” ขึ้น โดยได้รวบรวมไข่ไก่สด จำนวน 10,000 ฟอง

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งปันให้ทั้ง 23 อำเภอ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 125 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกรัฐมนตรี

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE