ครม.ไฟเขียว หมู่เกาะกระ และเกาะโลซิน เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลชายฝั่ง

2113
views

ครม.เห็นชอบ หมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลชายฝั่ง อนุรักษ์แนวปะการังและเต่าทะลฝั่งอ่าวไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ กำหนดให้ 1) บริเวณหมู่เกาะกระ (กระใหญ่ กระกลาง กระเล็ก) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งพ.ศ. …. เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติเดิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากในฝั่งอ่าวไทย

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

ซึ่งสาระสำคัญในกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กำหนดกิจกรรมที่ห้ามกระทำ อาทิ ห้ามทำเหมืองแร่ในทะเล ห้ามทำให้เกิดมลพิษ เช่น ปล่อยน้ำเสีย หรือสิ่งปฏิกูล ห้ามขุดลอกร่องน้ำ ห้ามถมทะเล ห้ามทำกิจกรรมที่เป็นการทำลายหรือเป็นอันตรายตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง ซากปะการัง กัลปังหาสัตว์น้ำในแนวปะการัง และสัตว์ทะเลหายาก

ทั้งนี้ เกาะทั้งสองแห่งนี้ มีแนวประการังที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย เป็นแหล่งดำน้ำและตกปลาที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเกาะกระยังเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์ทะเลหายาก อาทิ เต่าตนุ เต่ากระ ซึ่งการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลชายฝั่งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสัตว์ทะเลหายาก

เกาะโลซิน จ.ปัตตานี

เครดิตแหล่งข้อมูล : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

เกาะกระ นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต

เกาะกระ นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE