”ศาลตาขุนพล” อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์ แม่ทัพพระเจ้าศรีธรรมโศกราช(องค์แรก)

5945
views
ศาลตาขุนพล

ศาลตาขุนพล ( #อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์) แม้นกาลเวลาผ่านไปเท่าไร แต่ความศรัทธา นับถือในตาขุนพล วีรบุรุษรักษาเมืองนคร ยังคงมีอยู่มิเสื่อมคลายจากใจชาวเหนือสืบไป

ตาขุนพล เป็น ๑ ใน ๔ แม่ทัพคนสำคัญของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ประกอบด้วย หมื่นพันเสร็จ หมื่นระเห็จดับภัย หมื่นสนั่นหวั่นไหว และ หมื่นไกรพลขันธ์ โดยหมื่นไกรพลขันธ์ หรือ ตาขุนพล ลักษณะเด่นตาขุนพลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์

ศาลตาขุนพล

ประวัติ’ตาขุนพล’ ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลบริเวณทางตะวันออกของวัง ซึ่งท่านได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้สรรพาวุธ แกล้วกล้าในพิไชยสงคราม เป็นหนึ่งในนักรบคู่พระทัยเสมอมา จนกระทั่งพระเจ้าศรีธรรมโศกได้ทรงอพยพโยกย้ายราษฎรพร้อมด้วยข้าทาสราชบริพารฝ่ายหน้าฝ่ายใน ลงไปสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ที่สันหาดทรายแก้ว โดยมีพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของสันทราย

ตาขุนพลก็ได้ทูลขอพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ว่าจะขออยู่ที่เดิม เพื่อระแวดระวังภัยข้าศึกศัตรูทางทิศตะวันตก โดยมีเพื่อนหมื่นทั้ง ๓ คอยเป็นแนวร่วมบนหุบเขา แต่ล่ะขุนพล ได้สร้างวัดของตนขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนปวงไพร่พลโยธาหาญรักษาค่าย ตาขุนพลได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์และกล้าหาญตลอดมา จนกระทั่งถึงแก่กรรม ลูกหลานได้เอาศพของท่านฝังไว้ แล้วปลูกต้นประดู่ทับ ปัจจุบันต้นประดู่อยู่ข้างกันกับอนุสาวรีย์ของท่าน เป็นประจักษ์พยานในการมีตัวตนของท่านตาขุนพล

ศาลตาขุนพล

ในการขอไหว้ได้รับ ผู้ที่บูชามักจะนิยมแก้บนด้วยอาวุธจำลอง , มวย , หนังตะลุง , มโนราห์ , หมากพลูเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ตาขุนพลโปรด ในอดีต ที่ต้นประดู่ยักษ์แห่งนี้ จะปรากฏงูบองหลาขนาดใหญ่ ขนดกายอยู่ข้างต้นประดู่นี้เสมอ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า คือตาขุนพลที่จำแลงกายมาในร่างของงูขนาดใหญ่ ลงจากภูเขามาโปรดลูกหลาน และยังเชื่อกันว่าท่านตาขุนพล ยังคงปกปักรักษาลูกหลานชาวลานสกาขุนน้ำโดยเสมอมา

หมู่ที่ 3 ( บ้านสอ ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สนับสนุนโดย : thailandtourismdirectory.go.th

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE