ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น แจกจ่ายกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 23 อำเภอ นครศรีธรรมราช

4504
views
ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น

ผวจ.นครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น ก่อนแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 23 อำเภอ พร้อมระบุทราบข้อมูลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่แล้ว

วันนี้(1 เม.ย.63) ที่บริเวณทางเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น

ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้นำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง , ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว มิได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้สามารถตรึงสถานการณ์ ป้องกันและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 5 ราย ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว จำนวน 2 ราย ส่วนอีก 3 รายมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น

ผู้ว่าฯเมืองคอน รับมอบหน้ากาก 2 หมื่นชิ้น

คาดว่าจะกลับได้บ้านได้ในเร็วนี้ แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะยังคงยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติ คือ ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคมากที่สุด มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา

รวมทั้งได้เตรียมสำรองเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่มีการปิดประเทศ กอปรกับขณะนี้ทางจังหวัดได้รับข้อมูลว่าจะมีประชาชน จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอหัวไทร โดยเบื้องต้น หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE