ชื่นชม!! หลวงพี่เมืองคอน จิตอาสาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

2118
views
หลวงพี่เมืองคอน จิตอาสาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

พระมหาประทิน วัดท้าวโคตร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และสมาชิก ชมรมจิตอาสากู้ภัยโควิด-19 ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในตลาดสดวัดท้าวโคตร ท่ามกลางความชื่นชมของพ่อค้าแม่ค้าที่ท่านไม่รังเกียจกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาด

หลวงพี่เมืองคอน จิตอาสาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

พระมหาประทิน กล่าวว่า “ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตลอด จนรัฐบาลและทางคณะสงฆ์ได้ประกาศยุติการประกอบกิจการสงฆ์และห้ามพระสงฆ์ออกจากวัดในระยะนี้ อาตมาคิดว่าสังคมไทยมีความผูกพันกันจนแยกไม่ออกระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในเวลาปกติชาวบ้านในนามอุบาสก อุบาสิกา ได้ช่วยเหลือทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์มาโดยตลอด เมื่อบ้านเมืองประสบวิกฤติเช่นนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเดือดร้อนอาตมาจึงคิดว่าพระสงฆ์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้

หลวงพี่เมืองคอน จิตอาสาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 และฝึกอบรมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมวิธีการขั้นตอนการผสมน้ำยา การใช้ถังฉีดยาและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จนสามารถร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นยาต่อด้านไวรัสโควิด-19 ได้ หลังจากนี้อาตมาจะเดินทางไปช่วยฉีดพ่นยาตามวัดต่าง ๆ ที่ร้องขอสนับสนุนต่อไป”

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE